Akkoord en zakelijke gegevens

Voordat een deelnemer kan worden ingeschreven moet akkoord worden gegaan met onze voorwaarden. Deze pagina moet zowel door de deelnemer, als door de ouder(s)/verzorger(s) van de deelnemer worden ingevuld. Alle gegevens op deze pagina zullen vertrouwelijk worden behandeld
Voorletters en achternaam
Betaling gaat via automatische incasso wanneer u hierboven uw bank of gironummer invult. Wanneer u deze leeg laat krijgt u een acceptgiro thuis.
Korting Mocht u als ouder(s) of verzorger(s) het volledige kampgeld niet kunnen betalen, dan bestaat de mogelijkheid om korting te krijgen. Meer informatie hierover vindt u onder zakelijke gegevens. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u dat hieronder aangeven.

Vrijwillige bijdrage LCKV Jeugdvakanties heeft een kortingsfonds. Dit fonds wordt gevoed door vrijwillige bijdragen van ouders en deelnemers. Immers, LCKV Jeugdvakanties wil iedereen de kans bieden met een kamp mee te gaan. Bent u bereid om geld te geven voor dit fonds, vult u dan alstublieft hieronder het bedrag in dat u extra wilt doneren voor dit fonds.

Akkoord ouders en deelnemer Er dient akkoord gegeven te worden voor de inschrijving voor de loting Dit akkoord is nodig van zowel deelnemer als ouders/verzorgers. Nadat je akkoord bent gegaan, en je op "opslaan" hebt geklikt, wordt er een email verstuurd naar de ouder(s)/verzorger(s) en de deelnemer.